com.tr Gerekli Belgeler

Domain kayıt için aşağıdaki kutucuktan sorgulama yaparak kayıt yapabilirsiniz.
Domain Kaydı ile Tüm domain uzantılarımız anında aktif olmaktadır. .COM, .NET, .ORG, .COM.TR ve TÜM UZANTILAR


".com.tr" için gerekli belgeler

Asagıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyusan alan adı basvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile basvurulan alan adının birebir uyusmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem olusması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulundugu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kisilikler ve kuruluslar için, asagıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmıs olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıs olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmıs "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Basvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmıs olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
 • İlgili yerlesim birimine ait portal olusturmak için, basvuran belediyeler için belediye baskanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzügü", "Vakıf Senedi" ya da "Kurulus Kanunu",
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlıgı'ndan alınmıs "Turizm İsletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlıgı'ndan alınmıs "Seyahat Acentesi İsletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Egitim Bakanlıgı "Özel Ögretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlıgı'ndan alınmıs "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlıgı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlügü'nden alınmıs kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, baglı bulundukları meslek birligi, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Saglık Bakanlıgı'ndan alınmıs  "Özel Hastane Açılıs ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Basbakanlık Hazine Müstesarlıgı Yabancı Sermaye Genel Müdürlügü'nden alınmıs "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kurulusun Türkiye distribütörlügünü ya da temsilciligini yapan kuruluslar için, basvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi sirketin basvurulan alan adının distribütör ya da temsilci sirket tarafından alınabilecegine dair iznini belgeleyen antetli kagıtları üzerinde, imzalı ve kaseli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmıs frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, baglı bulundugu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı Fuar Takvimi Tebligi" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
Yukarı