1) TARAFLAR :
İşbu sözleşmenin bir tarafında İnternet hizmetleri sunan Webservis İletişim Teknolojileri (bundan böyle Webservis olarak anılacaktır ) ile, diğer tarafında  kurum (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır .) anılacaktır.
İşbu sözleşme taraflar arasında karşılıklı olarak okunup anlaşıldıktan sonra Servis firmasının web sitesinde belirtilen koşullar ve aşağıdaki şartlarla , sipariş işleminin internet ortamında veya doğrudan Servis Firmasına gönderilmesi ile imza altına alınmış sayılacaktır .

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE MAKSADI:

2.0 Webservis , bu sözlesmenin duyurusunu, öncelikle http://www.Webservis.com.tr adresinde yer alan web sitesinden kullanıcılarına duyurur. Webservis, sözlesmede meydana gelecek degisiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. Sözleşme ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Webservis servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Internet'in en önemli özelliklerinden biri, kimsenin tam olarak sahip olmadığı ve kontrol edemediği bir yapıda olmasıdır. Bu özellik, Internet'te her türlü bilginin özgür şekilde paylaşılmasını sağlamakla beraber, aynı zamanda Internet kanalı ile elde edilecek bilgilerin doğruluğunun ve yasalara, genel ahlaka v.b. uygunluğunun garanti edilememesi sonucunu da doğurmaktadir. Webservis, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadir. Bu nedenden dolayı kullanıcılar, kendilerine Internet kanali ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasindan dolayi meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayi Webservis'i sorumlu tutamazlar. Webservis, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, Webservis servisleri kullanımı esnasında gerçeklestirilecek aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

2.1 İş bu sözleşme MÜŞTERİ'nin sipariş formunda belirtmiş olduğu tercihleri doğrultusunda Domain Name Tescili (İnternet adresi) , Web Sitesi Tasarımı ve Hosting ( bulundurma ) , Hosting extraları , IRC Sunucu hizmetlerinden herhangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için Webservis'in sağlayacağı olanakları ve karşılığında
ödenecek ücreti düzenler . Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir :

2.2 Domain Name Tescili , Müşteri'nin talebi ve tercihine göre alınacak olan internet adresinin tescili için gerek tüm yasal başvuruların yapılarak adresin MÜŞTERİ adına rezerve edilmesini sağlamaktır .

2.3 Web Sitesi Tasarımı ; MÜŞTERİ'nin talebi ve tercihine göre İnternet Sitesinin teknik ve görsel tasarımını yaparak bunu tercih edilen adresin altına sağlıklı çalışabilen bir şekilde yerleştirmek .

2.4 Hosting (Bulundurma ) ; Webservis'in hazırladığı ya da bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan internet sitesinin internete açık Webservis sunucularında bulundurulması işlemidir .

2.5 Kontrol Panel erişimi ; MÜŞTERİ'nin Hosting hizmetinden faydalanırkan hesabı ile ilgili domain ekleme e-mail ekleme , silme , ftp erişimi v.s.işlemlerini gerçekleştirebileceği , ancak gerekli kullanıcı adı ve şifresi sahip olanların kullanabileceği , ancak gerekli kullanıcı adı ve şifresi sahip olanların kullanabileceği erişim olanağıdır .

3-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :

İş bu sözleşme ; kullanıcı'nın vermiş olduğu siparişle ilgili sorumluluğu olan bedelli ödeme kanallarından birini kullanıp ( kredi kartı , havale ) Webservis'e ulaştırmasıyla başlar . Sözleşmenin süresi , Kullanıcı 'nın sipariş sırasında tercih etmiş olduğu ödeme periyodu kadardır .

4-HİZMET SINIRLARI :

MÜŞTERİ , Servis Firması tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı İnternet Sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur . Söz konusu sitedeki yazı , veri , ses , görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa , Müşteri kendisi katlanmayı beyan kabul ve taahhüt eder . Site üzerindeki verilerin yedeklenmesi tamamen Müşteri'nin sorumluluğundadır . İş bu konuda Servis Firmasına herhangi bir kusur atfedilemez . Aşağıda açıklananların Servis Firmasının servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi yasaktır . Servis Firmasının servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi yasaktır . Servis Firması , Bu tür durumlarda verdiği hizmeti uyarı yaparak veya uyarı yapmayarak geçici bir süre ile dondurma , sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar .

Webservis kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar. Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite. Yukarıda belirtildiği üzere, Webservis servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar. Webservis, kullanıcılarının gerçekleştirdiği aktivitelerin bu sözleşmeye veya yasalara uygunluğunu düzenli şekilde kontrol ve denetime tabi tutmamaktadır. Bununla beraber, Webservis, haberdar oldugu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır. Webservis, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibari ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, Webservis, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ya da yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve Webservis'i, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar. Webservis servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı Webservis' ten hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar. sözlesmeyi ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, Webservis' in alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

YAPILMASI YASAK OLAN VE YAPILMASI HALİNDE HİZMETİN HİÇBİR İHTAR VEYA İHBARA GEREK KALMAKSIZIN KESİLECEĞİ HALLER :

a) Spam mail gönderilmesi : Spam mail , alıcının rızası olamdan kendisine e-posta gönderilmesidir . Spam mail gönderiminin bir tane veya birkaç tane yollanmasının , ticari veya gayriticari amaçla olmasının önemi yoktur , zira burada önemli olan alıcının ; gönderene , kendisine e-posta gönderilmesi konusunda bir başvuruda bulunup bulunmadığıdır .

b)Fikir ve sanat eserlerine yönelik suçların işlenmesi : ''Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'' , ''Markalar Yasası '' , '' Türk Ticaret Yasası '' , '' Patent Haklarının korunması Hakkında Yasa '' kapsamında suç teşkil edecek (Copyright , tescilli markalar , servis markaları, ticari sırlar , yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek suçlar) ve özel hayatın dokunulmazlığına tecavüz eden davranışlar .

c)Genel ahlaka ters davranışlar : Toplumda kabul görmüş genel ahlak , örf ve adetlere ters düşecek düzeyde ''adult'' tabir edilen içeriklerin yayımı ve / veya Servis Firması servisleri kullanılarak buna aracı olması .

d)Webservis servisleri kullanılarak başkalarına ait bilgisayar , kullanıcı hesaplarına yasadışı yollarla erişmeye çalışmak (''hacking'' veya ''hacker'' olarak tanımlanan davranışlar ve sistemlere yasadışı, yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler "port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler ) ve bu tür yollarla başkalarının bilgisayar/ağ/şebekelerine zarar vermek .

e)Bedava hizmetler sağlamak : Webservis servislerini kullanarak , üye/ziyaretçilere müzik dosyaları , bedava e-mail vermek , korsan yazılımlar sunulması , toplist ,banner değişimi gibi hizmetler vermek .

f)Ve burada belirtilmemiş olmasına rağmen yürürlükteki yasalar aykırı düşecek yayınları Webservis servislerini kullanarak yayımlamak , Webservis'in kendisine vermiş olduğu şifreleri kullanarak diğer müşterilerin ve Webservis'in güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak ve Webservis'in bilgilerine izinsiz ulaşmaya çalışmak .

g)Webservis sunucuları üzerinde barındırılan sitelerden site sahibi tarafından site üzerinde yapılacak her türlü kredi kartı , satış , SSI güvenli alanda yapılan pos makinalarından çekilen paralardan , doğacak her türlü problemden ve Hacking , hack , çalınma , bilgi çalınması , fazla para çekimi , gibi sorunlardan sorumlu değildir

i)Virüs , v.b. zarar vericilerin dağılımı ile ilgili aktiviteler: Internet virüsleri, kurtçuk, truva ati gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diger kullanicilarin, Webservis agini veya buna bagli diger ag, sistem, servis ya da cihazi kullanimlarinda aksamaya sebep olacak aktiviteler.

5-ÜCRET :
Webservis'in sunduğu hizmetlerin bedelleri ,sayfalarında Amerikan Doları cinsinden açıklanmıştır . Ücretler Türk Lirasına çevrilerek ödenmektedir . Bu bedellere %18 yasal KDV dahil değildir . Webservis ödemenin yapılmasına kadar hizmeti başlatmama veya durdurma hakkını saklı tutar .

6-HAK VE SORUMLULUKLAR :
a)Müşteri , dosya yüklemesi , e-postalarına ulaşabilmesi , internet sitesini yönetebilmesi amacıyla kendisine erişim için Webservis tarafından verilmiş kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden kendisi sorumludur , 3. kişilerin eline geçmesi durumunda Webservis sorumlu tutulamaz .

b)Müşteri , hosting hizmetinden faydalanırkan , Webservis tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan , kabul ve taahhüt eder .

c)Kullanıcı , domain adı tescilli ve hosting hizmetlerinin getireceği yürürlükte veya sonradan yürürlüğe girebilecek vergi , harç ve diğer yasal yüküölülüklere katlanmayı beyan , kabul ve taahhüt eder .

d)Webservis , kullanıcı'nın kullanımından , sayfa içeriklerinden , elektronik posta (e-mail) ile alınan bir iletiden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz . Tüm sorumluluk müşteriye aittir.

7-HİZMETİN DONDURULMASI :

Hizmet bedelinin sözleşmede belirlenen zamanda ve tam olarak ödenmemesi , kredi kartı ile ödeme alındığı hallerde bu konuda Müşteriye ait bir aksaklık olması ve yukarıda sayılan sözleşme maddelerine aykırı içerik bulunması durumunda Webservis hizmeti dondurma , bu durumun devamı halinde hizmeti durdurma ve kesme hakkını saklı tutar .

Müşteri, işbu sözleşmeden kaynaklanan kullanım haklarını sadece kendisi kullanabilir ,3.kişilerin kullanımına sunamaz ,devredemez , başkasına kiralamayaz , satamaz .Aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Webservis'in bu sözleşmeyi feshedip kendisinden zarar ziyanlarını talep edebileceğini kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt eder.

8.YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaf halinde KADIKÖY MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

İşbu sözleşme 8 maddeden ibaret olup tarafların karşılıklı olarak kabul ve taahhüdü ile imza altına alınmıştır.


9.İPTALLER VE PARA İADELERİ: :

Webservis bir hesaba erişimi, bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın iptal etme, askıya alma hakkını saklı tutar.

Müşteri istediği zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesini isteyemez.
Webservis Sunucularından kaynaklanan problemlerde Müşteriye hosting hizmeti sağlanamıyorsa ,paylaşılan hostingler için ilk 15 günlük sürede koşulsuz
olarak para iade garantisi verilmektedir.

İlk 15 günden sonraki iptallerde para iadesi yapılmamaktadır.

Tahsis edilen sunucu ücretleri, idari ücretler, özelleştirilmiş yazılımın kurulum ücret, ve alan adı ücretleri iade edilmez.
İlk 15 günlük süreçte iptal edilip ücret iadesi alınan bir hizmet tekrar iptal edildiğinde ücret iadesi yapılmaz.

Hizmet Şartnamesini İhlal edenler para iadesi politikasından yararlanamaz.
Yukarı